2004-11-29

Anarkokapitalismista

Tässä on tiivistetty lyhyesti ja ytimekkäästi juuri se, mitä olen vuosikaudet yrittänyt turhaan pukea sanoiksi: "Competition in goods and services is a market. Competition in force is war." - "Kilpailu tavaroiden ja palvelujen osalta on markkinat. Kilpailu voimankäytön osalta on sota." Anarkokapitalistit näkevät aivan oikein, miten markkinat pystyvät tuottamaan jonkin hyödykkeen tehokkaammin kuin julkinen valta. Mitä he eivät näe, on että jos myös se väkivalta, joka on tällä hetkellä julkisen vallan monopolina, asetetaan avoimesti kilpailtavaksi, tuo kilpailu ei tapahdu niinkään siitä, kuka tuottaa suojelupalveluja tehokkaimmin, vaan siitä, kuka tuota väkivaltaa käyttäen pystyy ensimmäisenä nitistämään kilpailijansa - ja siis muodostamaan valtion. Robert J. Bidinotto, (joka tosin on objektivisti) on tiivistänyt useimmat muista tärkeistä anarkokapitalismin vastaisista argumenteista tekstissään "The Contradiction in Anarchism", joten en katso tarpeelliseksi kerrata niitä tässä.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home